ЕМАНЦИПА̀ТОРКА

ЕМАНЦИПА̀ТОРКА ж. Рядко. Книж. Активна привърженичка на еманципацията.

Списък на думите по буква