ЕМБЛЀМИЧКА

ЕМБЛЀМИЧКА ж. Умал. от емблема; малка емблема, емблемка. Предната част на палтото му не се вижда от книжните емблемички с изобразените детски глави. Хр. Радевски, Избр. пр III, 84.

Списък на думите по буква