ЕМБЛЀМКА

ЕМБЛЀМКА ж. Умал. от емблема; малка емблема, емблемичка. Снощи край мене мина един мършав, измъчен мъж, спря се, загледа се в изписаните противодържавни лозунги и емблемки .. и като измъкна от джоба си малко тебеширче, драсна отстрани: "Долу деветоюнщината!" Г. Караславов, Избр. съч. II, 381. Семейната фотография лепнеше върху дебел картон. И никакъв надпис, никаква дата, само в долния ляв ъгъл личеше замръчкана от времето емблемка: "Фото Крюгер и сие". Р. Сугарев, СС, 10.

Списък на думите по буква