ЕМБРИОЛО̀Г

ЕМБРИОЛО̀Г м. Биол. Учен, специалист по ембриология. Още в 1913 г. белгийският ембриолог Огюст Браше осигурява в течение на 30 часа нормалното развитие на зародиш от заек, изваден от майката. ЖД, 1967, кн. 6, 19.

Списък на думите по буква