ЕМБРИОЛО̀ГИЯ

ЕМБРИОЛО̀ГИЯ ж. 1. Биол. Отдел от биологията, който изучава зародишното развитие на организмите. Като студент [Тодор Моров] се отличавал с голямо трудолюбие и сериозно се отдал на научна работа върху цитологията и ембриологията. Кр. Тулешков, НЗ, 67.

2. Стесн. Дял от медицината, изучаващ човешкия ембрион, стадиите и закономерностите в неговото развитие. Кабинет по ембриология.

— От гр. Wμβρυον 'зародиш' + ‑логия.

Списък на думите по буква