ЕМБРИО̀Н

ЕМБРИО̀Н м. Биол. 1. Зародиш на организъм в ранния пероид на развитието му; нероден плод. Зародишът в първите 2 месеца на бременността се нарича ембрион. Ал. Гюровски, АЧ, 45. В Института по опитна биология в Москва е разработен нов начин за изучаване устройството и функциите на живия ембрион в яйце от кокошка. ВН, 1958, бр. 2240, 4.

2. Зачатък на растение, който се състои от корен, стъбло и листа, намиращи се в семето.

3. Прен. Зачатък, зародиш, начало на нещо. И никнат градовете като гъби. Или по-скоро това са ембриони на бъдещите американски градове. Б. Шивачев, ПЮА, 163.

— От гр. Wμβπυον.

Списък на думите по буква