ЀМВАНЕ

ЀМВАНЕ, ср. Отгл. същ. от емвам и от емвам се.

Списък на думите по буква