ЕМЕРГЀНЦИЯ

ЕМЕРГЀНЦИЯ ж. Бот. Израстък по повърхността на стъбло, клонка или лист на растение, в чието образуване участват епидермисът и лежащите под него тъкани, напр. бодлите на роза, власинките на коприва.

Списък на думите по буква