ЕМИГРА̀НТКА

ЕМИГРА̀НТКА ж. Жена емигрант. Госпожицата, която ни придружаваше, се оказа германска емигрантка от европейски произход. Въпреки че се намираше на свобода в Америка, тя непрекъснато въздишаше. Още не могла да се освободи от онова, което преживяла в Германия. Г. Белев, КВА, 183.

Списък на думите по буква