ЕМИГРА̀НТСКИ

ЕМИГРА̀НТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до емигрант. Той [Вазов] следи вече българската революционна емигрантска преса. Г. Цанев, СИБЛ, 132. — Свикнахме — усмихна се брат ми, — емигрантски живот, учи на всичко! К. Калчев, ПИЖ, 160. А там [в залата] сред пъстрото множество сновяха чиновници и полицаи, извикваха имената и номерата на тия преселници, които трябваше да се явяват пред емигрантските власти. Ал. Бабек, МЕ, 78. Най-ярко доказателство, че неговата [на Мидхат] политика дава добър резултат, било объркването, което настъпило в българските емигрантски среди. Ст. Дичев, ЗС I, 469. В Хайделберг е на път да се създаде български емигрантски център, след което ще се свика учредително събрание, по всяка вероятност в Мюнхен. Др. Асенов, ТКНП, 272. Емигрантска организация. Емигрантско общество.

Списък на думите по буква