ЕМИГРА̀НТСТВУВАНЕ

ЕМИГРА̀НТСТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от емигрантствувам; емигрантстване.

Списък на думите по буква