ЕМИГРЍРАНЕ

ЕМИГРЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от емигрирам. В конвенцията не се определял никакъв срок за емигрирането.

Списък на думите по буква