ЕМИНЀНТЕН

ЕМИНЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. книж. Който изпъква, откроява се, превъзхожда останалите.

— От лат. eminens‑ 'изпъкващ'.

Списък на думите по буква