ЕМЍСИЯ

ЕМЍСИЯ ж. 1. Финанс. Пускане в обращение на банкноти, монети, ценни книжа, банкови билети, облигации и под. от държава, централна (главна) държавна финансова институция или банка. При обявяване на емисията [на държавни облигации] се посочва размерът на годишния лихвен процент. Кеш, 2004, бр. 34 [еа]. Емисия на банкноти. Емисия на държавен заем. // Обикн. с указание за времето или мястото на това пускане в обрaщение. Централната златарска работилница (София) съобщава, че изкупува всякакъв вид злато и златни монети /../. Също в неограничени количества сребро и сребърни монети,.. от емисиите 1930, 1934 и 1937 г. ВН, 1961, бр. 2955, 3.

2. Техн. Радиоизлъчване или телевизионно излъчване; радиопредаване, телепредаване. Нямах познати измежду местните жители, от които да се осведомя за положението по емисиите на чужди радиостанции. А. Христофоров, О, 92. — Дълго време се чувствах така, сякаш давам интервю за централната емисия новини по телевизията. Сега съм много по-освободена. М, 2005, бр. 19 [еа]. Следващата новинарска емисия съобщва за падането на странен метеор върху ферма. П, 2005, бр. 26 [еа]. Вечерните емисии на новините по кабелните телевизии започват почти по едно и също време. Емисия на живо. Спортна емисия.

3. Физ. Процес на излъчване, на отделяне на електрони от повърхността на някои тела, вещества, в по-редки случаи течности, вакуум или газ, причинен под въздействието на топлина, светлина, електрично или електромагнитно поле, електронно бомбардиране и под. Електронната емисия предствалвява отделяне на свободни електрони от метал или сплав под действието на топлина, светлина и др. Ел. ХI кл, 1965, 124. Ако при работа на дъгата катодът се охлади, емисията на електрони се прекъсва и дъгата гасне. Физ. Х кл, 1965, 175. // Процес на излъчване, отделяне на газове, замърсяващи атмосферата. Популярен мит е, че ограничаването на вредните емисии ще доведе до икономически срив. Кап., 2007, бр. 2 [еа]. Ако емисиите на вредни газове се намалят,

а дърветата се увеличат, парниковият ефект ще изчезне. Кап., 2007, бр. 2 [еа].

— От лат. emissio през фр. émission.

Списък на думите по буква