ЕМИТЍРАМ

ЕМИТЍРАМ, ‑аш, св. и несв., прех. 1. Финанс. Пускам в обращение банкноти, монети или издавам ценни книжа. В 1858 г. Турция е могла да емитира заем с 15 процента. Хр. Ботев, Съч. 1929, 220. Българска пощенска банка емитира чрез частно пласиране тригодишни облигации с номинал 10 млн. евро. Банк., 2003, бр. 25 [еа].

2. Физ. Отделям електрони, йони, позитрони или газове и др. под.; излъчвам. Металът, който се намира в силно електрично поле и емитира значително количество електрони, лесно се разрушава. Д. Лазаров, ОЛЕП, 64. Катодът е образуван от никелова тръбичка, на капачето на която е нанесен слоят, който емитира електрони. Д. Мишев и др., ТТ, 97. Нажежените пари и газове обаче емитират светлинни излъчвания с определена дължина на вълната. Н. Пенчев и др., КАХ, 22. емитирам се страд. Във Варшава ценните книжа се емитират в полски злоти, като сделките започнаха при ниво от 144 злоти за книга. Кеш, 2003, бр. 41 [еа].

— От лат. emitto 'изпускам' през нем. emitieren.

Списък на думите по буква