ЕМИТЍРАНЕ

ЕМИТЍРАНЕ ср. Финанс. Физ. Отгл. същ. от емитирам и от емитирам се. Обществото на народите одобри на 10 юни проекта за емитиране на един заем, предназначен да подпомогне тракийските бежанци. Д. Казасов, ВП, 368. За разлика от емитирането на акции, предимството при облигациите е, че могат да ги издават не само публични дружества, а и общини, непублични дружества и др. Сега, 1998, бр. 300 [еа]. Бомбардирането на оксидните катоди с положителни йони води до емитиране на отрицателни йони. Д. Мишев и др., ТТ, 78.

Списък на думите по буква