ЕМЛЯ̀ЧЕН

ЕМЛЯ̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Остар. Който се отнася до емляк, до данък върху недвижим имот. Който би се заинтересувал, ще види в емлячните регистри на общината, че преди няколко години Мино е купил от Драгия Вълков двайсет декара земя по двайсет хиляди лева декара. Ст. Марков, ДБ, 152. — Г-це Войновска, бих желал да зная, каква е емлячната оценка на къщата ви, и на каква част от нея сънаследница сте вие. Ст. Чилингиров, РК, 267. Аз правех скица на всяко парче земя и записвах ширината, дължината, границите на имота, които сетне нанесох в емлячните общински книжа. А. Каралийчев, С, 171. Оказа се, че много от документите и емлячните списъци ги няма. 168 часа, 1991, бр. 19, 5.

Списък на думите по буква