ЕМОТЍВЕН

ЕМОТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Книж. Който е свързан с емоции; емоционален. Но човек не е само умствено същество: той има и чувства, той носи цял мир на настроения, на възторзи и печали, които ние обозначаваме със свят на сърцето,.. И дори тая емотивна страна на нашето вътрешно аз има надмощие над ума ни в нашето вседневно проявление. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 26.

— От фр. émotif.

Списък на думите по буква