ЕМОЦИОНА̀ЛЕН

ЕМОЦИОНА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който изразява, съдържа чувство, емоция, който е свързан с емоция. Все пак стиховете на това чувствително момиче [Весела Василева],.., трябва да излязат от печат. Те може би няма да предизвикат естетическа сензация, но ще запълнят една празнина в емоционалната биография на поколението, израснало между двете световни войни. З. Петров, Съвр., 1975, кн. 2, 71. Нали целта е да се определи отношението на личността към съответната ситуация, нейните емоционални реакции, заинтересованост или апатия, вкус, равнище. Н. Стефанова, ПД, 20. И според тези жени на преден план пред тоалетите и даже богатството .. излиза богатството на емоционалната култура. Хр. Домозетов, ОР, 112. Подтик към изобразяването на обективния свят аз [Бешков] смятам личната потреба на човека да опознае този свят,.., да пробуди и да даде път на емоционалното усещане. Ал. Гетман и др., СБ, 79. Младостта е времето, когато човек трудно може да се справи с емоционалните си преживявания. Диал., 1990, бр. 7, 14. Емоционална реакция. Емоционална постъпка.

2. Който предизвиква, събужда емоции, който вълнува. Тези стихотворения си приличат по съдържание и образност, по емоционална атмосфера и композиция. ЛФ, 1958, бр. 8, 2. При устната реч емоционалният тон на говорещия се изразява в интонацията, мимиката, жестовете. Псих. Х кл, 125. Очевидно е, че тук, общо взето, има употребени стари стредства на езика и стиха:.. И въпреки това поетът е постигнал значително емоционално въздействие. С, 1952, кн. 2, 182. Речта на Вазов си има особен емоционален колорит. С. Казанджиев, Сб??СЕП, 520. Емоционална кинотворба.

3. Който е способен остро да почувства нещо, който е лесно възбудим; чувствителен. — Аз съм за доминантата на разума. Всякога съм се плашил от емоционалните хора, те вредят на себе си и на другите. Е. Манов, БГ, 194. В дълбоката си същност Бешков е поет. Както и Майсторът. Те са сред най-емоционалните фигури в нашата живопис. Е. Каранфилов, Б III, 101. — Той [Атанас Божков] е емоционален,.., но не познава опасните неща в изкуството. Ал. Гетман и др., СБ, 164. На отговорна работа да се издигат не само най-достойните, но и по-емоционални натури, които имат идеи и въображение. △ Емоционален характер.

Списък на думите по буква