ЕМОЦИОНА̀ЛНО

ЕМОЦИОНА̀ЛНО. Нареч. от емоционален; чувствително. Съдържание на музикалните произведения станали лиричните преживявания на човека. Музиката се обогатила емоционално и мелодически. Пеене IХ кл, 60. Музейната експозиция и обстановка спомогнаха урокът да бъде възприет емоционално, което се прояви в изказванията на учениците. ѓ Той говори емоционално.

Списък на думите по буква