ЕМПИЀМА

ЕМПИЀМА ж. Мед. Гнойно възпаление на затворена кухина или на орган с кухина като плевра, жлъчен мехур и др.

— Гр. Tμπύημα.

Списък на думите по буква