ЕМУЛГА̀ТОР

ЕМУЛГА̀ТОР м. Спец. 1. Вещество, което повишава устойчивостта на емулсиите. Емулгатори са онези химични вещества, които се прибавят в сиренявата маса преди топенето ѝ и без които е немислимо произвоството на топените сирена. Н. Димов и др., ТМ, 245.

2. Апарат, който чрез въртене и разбъркване приготвя емулсия. Най-напред суровите материали се смесват до груба емулсия в специални смесители.. След това сместа се прехвърля в апарати, наречени емулгатори, където се получава фината маргаринова емулсия. Д. Димитров, ОХТ ч. 2, 160. // Стесн. Такъв апарат, специално пригоден за разбиване на битума или катрана във вода.

— От рус. эмульгатор.

Списък на думите по буква