ЕМУЛГЍРАНЕ

ЕМУЛГЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от емулгирам и от емулгирам се. Прекомерно високата киселинност затруднява емулгирането на мазнината и тя се отделя по-лесно при загряването, при което се получава зърнеста сиренина. Н. Димов и др., ТМ, 247. Повърхностно активните вещества, прибавени към храната на младите животни и птици, способствуват за по-пълното ѝ усвояване.. Предполага се, че това е вследствие на по-лесното и по-пълно емулгиране на белтъците и мазнините, съдържащи се в храната. ВН, 1961, бр. 2961, 4.

Списък на думите по буква