ЕМФИЗЀМ

ЕМФИЗЀМ ж. Мед. Емфизема. Вследствие на силното напрежение на белия дроб от кашлицата може да се развие емфизем. Л. Митов и др., ВБ, 58.

Списък на думите по буква