ЕМФИЗЕМАТО̀ЗНО

ЕМФИЗЕМАТО̀ЗНО. Мед. Нареч. от емфизематозен. Емфизематозно болен.

Списък на думите по буква