ЀМЧЕНЕ

ЀМЧЕНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от емча се.

Списък на думите по буква