ЕНАНТИОСЀМИЯ

ЕНАНТИОСЀМИЯ ж. Езикозн. Използване на една дума в две противоположни значения.

— От гр. TнбнфЯпн ’противоположен’ + уЮмб ’знак’.

Списък на думите по буква