ЕНГЬО̀З

ЕНГЬО̀З м. Диал. Кривоглед човек.

— От тур. yan 'страна' + göz 'око'. — От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква