ЕНДЕМЍТЕН

ЕНДЕМЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Ендемичен, ендемически. В един глух притвор на гората, полуслънчест и полусенчест, какво мислите ме стъписа? Цяла безбройна фамилия потомци на ендемитното родопско лале! .. Невероятна феерия от жълто. Е, 1981, бр. 1085, 3. Цветните диапозитиви показват предимно защитени растения и билки в България, а също така ендемитни и реликтни растения у нас. Е, 1979, бр. 20, 3.

Списък на думите по буква