ЕНДЀМИЯ

ЕНДЀМИЯ, мн. ‑ии, ж. Мед. Постоянно съществуване на заразна болест в някаква местност, в някакъв район.

— От гр. Wνδημος 'местен'.

Списък на думите по буква