ЕНДО

ЕНДО- Книж. Първа съставна част на сложни думи — термини със значение: който е вътре, намира се вътре; вътрешен, напр.: ендокринология, ендогамия, ендодерма и др.

— От гр. Vνδον 'вътре'.

Списък на думите по буква