ЕНДОГА̀МИЯ

ЕНДОГА̀МИЯ, мн. ‑ии, ж. Книж. Обичай да се сключва брак само между членовете на едно племе, род, социална група.

— От ендо + гр. γάμος 'брак'.

Списък на думите по буква