ЕНДОКРИНОЛО̀Г

ЕНДОКРИНОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Мед. Лекар, специалист по ендокринология. Ако са на лице ендокринни заболявания, неврастении, вегетативни дистонии, търсим консултацията на ендокринолога и невролога. ВН, 1961, бр. 2956, 4.

Списък на думите по буква