ЕНДОМЀТРИУМ

ЕНДОМЀТРИУМ м. Анат. Лигавицата на матката; мукоза. Мукозата (ендометриумът) покрива отвътре маточната кухина и канала на шийката. Ал. Гюровски, АЧ, 252.

— От ендо‑ + гр. μήτρα 'матка'.

Списък на думите по буква