ЕНДОПЛА̀ЗМА

ЕНДОПЛА̀ЗМА ж. Анат. Протоплазмата във вътрешността на клетките на някои животни, която е с по-малка плътност.

Списък на думите по буква