ЕНДОСКО̀П

ЕНДОСКО̀П ж. Мед. Уред за изследване на телесни кухини и канали като стомах, пикочен мехур и др., чрез електрическо осветляване и огледално приспособление.

— От ендо‑ + гр. σκοπέω 'гледам'.

Списък на думите по буква