ЕНДОСКОПЍЯ

ЕНДОСКОПЍЯ, мн. ‑ѝи, ж. Мед. Метод на изследване на телесни кухини и канали чрез осветителен оптически уред (ендоскоп). Уреди за ендоскопия. Ендоскопия на стомаха.

— От ендо‑ + гр. σκοπέω 'гледам'.

Списък на думите по буква