ЕНДОСМО̀ЗА

ЕНДОСМО̀ЗА ж. 1. Физ. Проникване с посока отвън навътре на разделени една от друга течности с различна концентрация. Дютроше .. разграничил ендосмоза — когато водата от съда прониква през мембраната в звънеца, и екзосмоза — обратно — преминаването на разтворените частички от звънеца през мембраната навън във водата. Хр. Дилов и др., РВ, 11.

2. Биол. Процес на просмукване на разтворени вещества от външната среда вътре в клетките.

Списък на думите по буква