ЕНДОСМОМЀТЪР

ЕНДОСМОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Уред за измерване на ендосмоза.

Списък на думите по буква