ЕНДОСПЀРМ

ЕНДОСПЀРМ м. Бот. Растителна тъкан в семето на голосеменните и на повечето покритосеменни растения, която съдържа хранителни вещества, използвани от зародиша при покълването му. При свободно опрашване на белозърнеста царевица, обкръжена с други сортове, които имат оцветен ендосперм на зърната, в поколението се получават хибриди с бял цвят на зърното. НТМ, 1961, кн. 3, 17. Семеделът на пшеницата и ръжта не излиза на повърхността на почвата. Той остава в семето и всмуква от ендосперма хранителните вещества, които се използуват от развиващия се от зародиша покълнек. Бтн V и VI кл (превод), 21.

Списък на думите по буква