ЕНДОСПО̀РИ

ЕНДОСПО̀РИ мн., ед. (рядко) ендоспо̀ра ж. Биол. Спори, които се образуват вътре в клетката.

Списък на думите по буква