ЕНДОТЕРМЍЧЕН

ЕНДОТЕРМЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Спец. Обикн. за процес, химическа реакция — който се извършва в условията на приемане на топлина, който поглъща топлина. Силно ендотермичните реакции, като бромиране, окисление и хидратация на азота при невисоки температури и налягане, термодинамически са невъзможни. Вселена 69, 224. Непрекъснатият растеж на растенията става за сметка на усвоения въглерод (въглероден двуокис) от въздуха в присъствието на хлорофила под действието на слънчевите лъчи. Тази реакция е ендотермична. П. Мандев, СПВ, 21.

Списък на думите по буква