ЀНЕВ

ЀНЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Енева булчица. Диал. Невестулка. Енево биле. Диал. Равнец. Енево цвете. Диал. Лайкучка.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква