ЕНЕРГЕТЍЗЪМ

ЕНЕРГЕТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Филос. Идеалистическо течение във философията в края на ХIХ и началото на ХХ век, което се опитва да обясни всички явления в природата, обществото и мисленето, с общото понятие енергия, като игнорира нейната материална същност и материята изобщо.

— От гр. TνTργετκως 'деен'.

Списък на думите по буква