ЕНЕРГЕТЍК

ЕНЕРГЕТЍК, мн. ‑ци, м. Физ. Техн. Специалист по енергетика, обикн. с висше инженерно образование. ЗСТ "Стоян Попов" — Пазарджик обявява конкурс за .. енергетик — кандидатите да са електроинженери. СЗ, 1982, бр. 63, 2. Пътят ми беше познат. Шега ли е, минавам го за девети — последен път — като студент. На връщане ще бъда вече инженер. Инженер-енергетик, звучи добре, дявол да го вземе! К. Кузов, ПВС, 5.

Списък на думите по буква