ЕНЕРГЍЕН

ЕНЕРГЍЕН, ‑ѝйна, ‑ѝйно, мн. ‑ѝйни, прил. Спец. 1. Който се отнася до енергия (във 2 знач.). Биохимичните механизми, от които зависи бързината на мускулните съкращения, се определят от енергийните запаси в мускула. Ем. Жечев, Б, 205. Все още бензинът остава най-удобният енергиен източник, въпреки всички свои недостатъци. К. 1970, кн. 6, 17. Енергийно строителство. Енергийна система. Енергийна база. Енерегиен обект. Енергиен разход.

2. Който се отнася до електрическа енергия; електроенергиен. Във всички случаи вливането в електропреносните линии на няколко десетки хиляди киловата електрическа мощност от електростанцията,.., би създало благоприятно положение в енергийния баланс на съответната страна. Ц. Цанев, АЧ, 19.

3. Нов. Който е свързан с енергия (в 3знач.), който носи енергия. Природозащитниците предлагат част от дъновистите да се събират и в други райони със същата енергийна сила както в Рила. ДТ, 2000, бр. 141, 4. България била изключително наситена с енергийни зони и е рядък феномен в планетарен мащаб. 24 часа, 200, бр. 192, 6. Екстрасенсът може да си набави енергия от пациентите, които очакват точно обратното — да бъдат захранени от енергийното му поле. Шок, 2001, бр. 17, 4. Планините са места със силно енергийно въздействие. ѓ Енергийно зареждане.

Ѓ Енергийна напитка. Нов. Напитка, която съдържа високоенергийни и стимулиращи вещества и има силно тонизиращо действие. Блондинката [Лепа Брена] е представител на енергийната напитка "Редбул" за Източна Европа. 24 часа, 2000, бр. 325, 21. Новите тонизиращи енергийни напитки "Еротик".. и "Екзотик" са от познатата серия "Шейкър клуб". СТ, 2000, 46, 2.

— С. Бобчев, Пътуване около света (превод), 1873.

Списък на думите по буква