ЕНЕРГЍЧЕН

ЕНЕРГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. За човек — който има подчертана способност и сила да действа, да работи, който има много енергия (в 3 знач.); активен, деятелен. Наскоро баща ѝ се помина,.. Надя беше здрава, енергична, жизнерадостна. Тя не се уплаши от постигналото я нещастие и се зае здравата за работа и за възпитанието на малките си братя и сестрички. Елин Пелин, Съч. IV, 255. Подбра си една група млади, събудени и енергични другари. Т. Влайков, Съч. III, 246. Такива хора му трябваха на него — решителни, енергични, безстрашни. М. Марчевски, П, 153. Доколкото разбрах, адвокатът реши сам да свърши тази деликатна работа,.. Този наш защитник беше млад, подвижен, енергичен, със златни очила, които много му отиваха. К. Калчев, ПИЖ, 89. Още до‑

като се е бавил в Нови Сад (..,) Раковски е замислял да разшири издателството си, като му постави по-широки задачи и привлече в него някои енергични сътрудници. М. Арнаудов, БКД, 44.

2. За лице, стойка, фигура и под. — който изразява такава енергия, сила. Той беше човек петдесетгодишен, но с буйно и енергично лице. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 187. И ето изправи се на трибуната един млад човек със скромна, но енргична и умна физиономия. Ал. Константинов, Съч. I, 139. Свободно отпуснатите мустаци на този мъж придаваха сериозен и внуншителен израз на лицето му. И макар че главата му беше оплешивяла,.., по енергичната стойка и по блясъка на очите му личеше, че не е твърде възрастен. Г. Караславов, ОХ I, 37-38. Неговото скулесто, открито лице,.. и плътната му енергична фигура направиха добро впечатление на Станкулов. М. Марчевски, П, 198-199.

3. В който има проявена енергия, деятелна сила, бързо действие. Майката го [вълчето] отблъсна с енергичен жест, лизна го нежно по влажната муцунка и сама се нахвърли на жертвата. Г. Райчев, В, 8. Гостът беше разкопчал палтото си. Виждаше се верижката на часовника му. Едно медальонче се клатушкаше от неговия енергичен говор. Ст. Станчев, НР, 114. — Искам да кажа само, че държа твърде много на своето достойнство именно като жена и учителка. Ето не бих желала да стават някакви унизителни пазарлъци около моята плата. Няма да допусна, имайте пред вид .. Ния слушаше учителката внимателно, едва-едва учудена, но и възхитена от енергичния ѝ тон: каква жена! Д. Талев, ПК, 212-213. Някъде из стаите се чу гласът на Шели, след това бързи, енергични стъпки. Ем. Манов, ДСР, 107. В тоя миг зървам Сво. Крехка, изящна, тя крачи с енергичната си походка срещу мене и отдалече почва да ме хока. Др. Асенов, СВ, 7. Миг по-късно в кабинета влезе с енергични крачки новоназначеният председател на държавния съвет Мидхат паша. Ст. Дичев, ЗС I, 553. Людмила стана и почна да се съблича — вече с по-определените и енергични движения на човек, който е взел някакво решение. Ем. Манов, ДСР, 92.

4. За процес, проява — който е свързан с енергия, с действие, отличаващо се със сила и бързина, който се характеризира с интензивна дейност; активен. Пресата в цял свят почна да пише с възмущение, че в лагера на фашизма става пазарлък за главата на Димитров. Енергичните постъпки на съветския посланик в Германия туриха край на този пазарлък. Ст. Благоева, ГД, 181. И навлизат тези разбойници един час и половина навътре в българска територия, и само благодарение на бързите и енергични мерки на нашата погранична стража, била е предупредена катастрофата. Ал. Константинов, Съч. I, 259. — Какво трябва да се направи при създаденото положение? Ние отговаряме: бързо и енергично организиране на всички налични сили в Румъния... Ст. Дичев, ЗС I, 405.

5. Остар. Физ. Енергиен. Законът на Джаул-Ленц дава енергичната връзка между електричните и топлинните процеси. Физ. VII кл, 1982, 55.

— Летоструй, 1871.

Списък на думите по буква