ЕНЕРГОЀМКОСТ

ЕНЕРГОЀМКОСТ, ‑ттА̀, мн. няма, ж. Спец. Качество на енергоемък. Енергоемкост на рудодобива.

Списък на думите по буква