ЕНЕРГОЀМЪК

ЕНЕРГОЀМЪК, ‑мка, ‑мко, мн. ‑мки, прил. Спец. Който отнема, при който се изразходва голямо количество енергия (във 2 знач.). Грижите за.. подменяне на енергоемките технологии.. ще бъдат колкото да не е без хич! Диал., 1990, бр. 6, 12. Енергоемко производство.

— От рус. енерголмкий.

Списък на думите по буква