ЕНЕРГОНОСЍТЕЛ

ЕНЕРГОНОСЍТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Спец. Суровина (течно гориво, въглища и др.), използвана за производство на топлинна или електрическа енергия; енергоизточник. Страна като нашата, която е бедна на традиционните енергоносители — петрол, газ, каменни въглища и водни ресурси.., трябва да ориентира развитието на своята енергетика върху основата на ядрената енергетика. Т. Монов, СЧ, 73. Разумната експортна политика ще предотврати масовото изнасяне от страната на евтини суровини и енергоносители. 168 часа, 1991, бр. 19, 2. Фишер призна, че енергоносителите са скъпи за населението. ДТ, 2000, бр. 141, 2.

Списък на думите по буква